Over ons

Wie of wat is Nederland Heelt ?

Nederland Heelt is een Digitaal Ontmoetingsplatform voor mensen, die in hun jeugd seksueel, psychisch en/of fysiek zijn misbruikt. Wij willen verbondenheid creëren en ruimte bieden voor herkenning en erkenning. Daarom bieden wij hen op het  Nederland Heelt Forum een digitale ontmoetingsplek om met lotgenoten te kunnen converseren, desgewenst in besloten fora ! Wij zijn een non-profit club en werken onafhankelijk van derden, zonder enige vorm van vergoeding !!

Nederland Heelt wil graag een stem geven aan het kind van toen en het kind van nu. Wij bieden een spreekbuis aan lotgenoten die hun verhaal niet in het openbaar kunnen of durven te vertellen. Lotgenoten hebben bij ons een stem, een plek om zich vrijelijk te uiten, zij kunnen gratis lid worden van ons Forum !!
Op veler verzoek zijn nu ook klokkenluiders en familieleden van lotgenoten bij ons gratis welkom om hun ervaringen uit te wisselen. Voor hen zijn aparte gesloten fora gecreëerd ! Géén van deze groepen heeft buiten hun eigen en openbare fora toegang tot andere gesloten fora !

Wat zijn onze doelstellingen ?

Met onze lotgenotengroep willen wij iedereen ondersteunen die hetzelfde heeft meegemaakt. Dit doen wij door een luisterend oor te zijn voor elkaar en ervaringen uit te wisselen.

Velen van ons hebben zelfs nooit de erkenning gekregen van hetgeen hen als kind overkomen is. De omgeving heeft het vaak niet willen horen of heeft het gewoonweg ontkend. Men is niet op de hoogte van wat er gebeurd is en wat voor gevolgen dat heeft gehad. Wij geven mensen deze erkenning.

Eén van onze doelen is het aanbod aan hulp-instanties duidelijk in kaart te brengen en gezamenlijk te presenteren, om zodoende voor de lotgenoten de hulpverlening onder handbereik te brengen op één pagina. Zij kunnen dan zelf (héél belangrijk) hun keus maken uit het aanbod !

Ook bewustwording staat hoog in ons vaandel. Wij willen mensen bewust maken van wat ons is overkomen en wat voor schade dat heeft aangericht, niet alleen aan onze persoon, maar ook aan de maatschappij. Wij willen dat die schade duidelijk in kaart gebracht wordt en dat wordt onderzocht hoe deze dingen hebben kunnen gebeuren.

En dan komen we meteen bij ons laatste punt. Als ervaringsdeskundigen willen wij betrokken zijn, niet alleen bij de kinderen van toen, maar ook bij de kinderen van nu. Wij willen dat doen door een veilige plek te bieden op ons platform, zodat zij zich kunnen uiten. Wij weten immers wat er gebeurt als een kind noodgedwongen moet zwijgen over de gebeurtenissen. En met een kind dat noodgedwongen niet thuis kan opgroeien en in een omgeving terecht komt die niet de juiste bescherming biedt.

Wij allen kunnen ervaringen uitwisselen en moeilijke zaken, waar vaak nog een taboe op rust, bespreekbaar maken. Onze kennis willen wij graag ter beschikking stellen van hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen.

Wij willen er aan werken om verder kindermisbruik in voogdijsituaties te helpen voorkomen. Ons zal later niet verweten kunnen worden: “Je wist ervan, maar je hebt de andere kant opgekeken”.