Welkom bij Nederland Heelt

Nederland Heelt is een Digitaal Ontmoetingsplatform voor mensen, die in hun jeugd seksueel, psychisch en/of fysiek zijn misbruikt. Wij willen verbondenheid creëren en ruimte bieden voor herkenning en erkenning. Daarom bieden wij hen op het  Nederland Heelt Forum een digitale ontmoetingsplek om met lotgenoten te kunnen converseren, desgewenst in besloten fora ! Wij zijn een non-profit club en werken onafhankelijk van derden, zonder enige vorm van vergoeding !!

Onze themasong – “Something Inside So Strong”

Uit muziek kunnen wij kracht en inspiratie putten.
Voor ons vertegenwoordigd dit lied dat er diep in ons heel sterk de wil aanwezig is om te overleven, om gehoord en geloofd te worden !

En de zin die in dit lied voorkomt:
“You’re doing me wrong, so wrong”
geldt voor allen die ons niet geloven en/of dit trachten tegen te werken !!